Program posveta SPOT 2012

dr. Bojan Štumberger

dr. Bojan Štumberger je leta 1999 končal doktorski študij elektrotehnike na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Od leta 1993 do leta 2010 je bil zaposlen na UM, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, od jeseni leta 2010 naprej pa je zaposlen kot visokošolski učitelj na UM, Fakulteta za energetiko, kjer je vodja Laboratorija za električne stroje in pogone. Bojan Štumberger vse od leta 2006 deluje tudi kot svetovalec za področje električnih strojev na Tehnološkem centru za električne stroje (TECES, Maribor).
Na področju raziskovalnega dela se ukvarja predvsem s projektiranjem električnih rotacijskih in linearnih strojev, modeliranjem električnih strojev in naprav, razvojem CAD programskih paketov za projektiranje električnih strojev s pomočjo MKE, razvojem merilnih in računskih metod za določanje porazdeljenih in koncentriranih parametrov električnih strojev ter matematičnim modeliranjem energijskih pojavov v mehkomagnetnih materialih. Bojan Štumberger je recenzent v priznanih mednarodnih strokovnih revijah kot so IEEE Transactions on Industry Applications, IEEE Transactions on Magnetics, IEEE Transactions on Energy Conversion, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, COMPEL, Mechatronics, Journal of Electromagnetic Analysis and Application. Znanstvena bibliografija Bojana Štumbergerja zajema 344 bibliografskih enot, od tega 102 izvirna znanstvena članka. 70 izvirnih znanstvenih člankov pa je objavljeno v revijah s faktorjem vpliva (JCR).

Nahajate se: Prva stran | Govorniki | dr. Bojan Štumberger